1. 10. 2014

Auca

Auca je typ uměleckého ztvárnění populární zejména v Katalánsku. Jde o jakéhosi předchůdce komiksů. Typická auca se skládá z 48 obrázků ve stylu komiksových okének, které by se však vždy měly vejít na jednu stranu. Obrázky pojednávají o určitém tématu a jsou uspořádány chronologicky ve formě příběhu, každý je doprovázen ještě rýmujícím se dvou nebo čtyřverším. V praxi je celkem jedno, jaká metrika se užije, ale vždy by mělo jít o co nejladnější rým.

Dnes přesně nevíme, jak auca vznikla - existuje několik rozdílných teorií, které počátek této tradice situují do 16. století. Podle jedné z teorií vznikla ve Francii, podle jiné zase v Katalánsku - údajně z hazardní deskové hry, které se říkalo joc de l'auca. Rostoucí popularity se auca dočkala ve století osmnáctém a definitivního boomu o století později v souvislosti s čím dál vyšší gramotností a s tím spojeným masivním rozšířením novin. V tomto ohledu plnily tyto obrázkové příběhy často informativní a vzdělávací roli. V 48 okénkách s veršíky šlo převyprávět děj nějaké divadelní kry nebo novely, vysvětlit nějaký přírodní jev nebo objasnit podstatu nového vynálezu.

Určitou popularitu si auca zachovala až do počátku 20. století, kdy se toto umělecké ztvárnění stalo například jistou inspirací pro román L'auca del senyor Esteve (1907) katalánského spisovatele a malíře Santiaga Rusiñola. Jinak ale příchod nových médií odsoudil tento tradiční katalánský žánr k úpadku a faktickému zániku. Z historického hlediska má však auca svou důležitost, protože je často považována za předchůdce moderních komiksů.

Více informací:

Žádné komentáře:

Okomentovat