30. 9. 2014

Časopisy Quatre Gats a Pèl & Ploma

Před nějakou dobou jsme tu měli článek o legendárním podniku Els Quatre Gats, v němž se na přelomu 19. a 20. století scházeli katalánští umělci a intelektuálové. Celý podnik byl tak trochu inspirován slavnější pařížskou kavárnou Le Chat Noir. Inspirace ale byla v mnoha detailech důkladná, o čemž svědčí i dva přední časopisy katalánského modernisme - Quatre Gats a Pèl & Ploma.

QUATRE GATS
Pařížská Le Chat Noir totiž po několik let vydávala svůj vlastní časopis, jehož hlavním záměrem byla větší propagace kavárny. Tím se inspiroval i majitel Els Quatre Gats, Pere Romeu. Romeu založil časopis Quatre Gats právě s ohledem na větší prestiž, kterou to podniku mělo přinést. O chod periodika se starali dva pravidelní štamgasti - Ramon Casas měl na starosti výtvarnou stránku věci, zatímco Miquel Utrillo se staral o texty. Quatre Gats se zároveň stal výbornou platformou pro známé i začínající umělce, protože jim umožňoval publikovat texty či ilustrace. Byl to týdeník, každé vydání sestávalo ze čtyř stran. Dlouhý život však Quatre Gats neměl. První číslo vyšlo v únoru 1899, poslední (č. 15) spatřilo světlo světa 25. května toho samého roku. I přesto se časopis stal důležitým referentem celého katalánského modernisme. S jeho zánikem se navíc zrodil časopis ambicióznější a poněkud trvalejší: Pèl & Ploma.PÈL & PLOMA
S koncem Quatre Gats vlastně až k tak velké změně nedošlo. Hned 3. června 1899 vyšlo první číslo Pèl & Ploma ("Štětec a pero"), které se od předchozího periodika příliš nelišilo. Časopis změnil vedení - tentokrát byl exkluzivní záležitostí Ramona Casase a Miquela Utrilla. Casas časopis financoval a staral se o drtivou většinu ilustrací, zatímco Utrillo měl na starosti veškeré texty. Ramon Casas sledoval vydáváním Pèl & Ploma především dva cíle. Tím prvním bylo dostat na katalánský trh časopis, který by se podobal co nejsvobodnějším uměleckým periodikům, jež tehdy vznikala ve Francii či v Anglii. V celém Španělsku nic takového neexistovalo, protože umělci často neměli dostatečnou volnost kvůli závislosti na editorovi/majiteli časopisu. Jelikož zde byl majitelem a sponzorem právě Casas, takové problémy odpadly. Zároveň katalánský malíř časopis využil jako propagaci vlastních děl, jelikož jen občas se na stránkách Pèl & Ploma objevovaly ilustrace ostatních katalánských umělců té doby. Casas si od toho sliboval více zakázek a větší proslulost. Většina textů byla v katalánštině, často se ale objevovaly články ve francouzštině či španělštině.

Historie časopisu se dá rozdělit do tří etap. V etapě první (čísla 1 - 44) se jeho podoba ani formát příliš nelišily od Quatre Gats a časopis stále vycházel jako týdeník. Od čísla 45 (duben 1900) vycházel jako čtrnáctideník. Radikální změna přišla až ve třetí etapě (od čísla 77, červen 1901), kdy se z Pèl & Ploma stává měsíčník, prezentuje se v luxusnějším vydání a počet stránek vzroste na 32. Celkem vyšlo 100 čísel Pèl & Ploma, poslední v prosinci 1903. Miquel Utrillo pak od února 1904 vydává časopis Forma, který je historickým pokračovatelem obou předchozích. Celkem vyjde 26 čísel, poslední roku 1908. 


Žádné komentáře:

Okomentovat