24. 2. 2013

L'Estelada

V minulém článku jsme se snažili lehce proniknout do historie oficiální katalánské vlajky. Dnes nastal čas představit si i tu "neoficiální". Když si totiž prohlédnete záběry z většiny katalánských demonstrací za nezávislost (hlavně pak těch statisícových a miliónových), zjistíte, že většina z demonstrujících za svobodné a nezávislé Katalánsko netřímá v rukou vlajku katalánskou, ale spíše mnoho jejích variací.

Estelada blava (Zdroj: wikipedia.org)
Nejčastěji je to pak tzv. "estelada", vlajka s hvězdou značící svobodu. Estelada není vlajkou oficiální, nicméně pro mnoho Katalánců je symbolem nezávislého Katalánska popřípadě Katalánských zemí. Vznikla pravděpodobně roku 1908 a za jejího autora je považován katalánský nacionalista Vicenç Albert Ballester (1872 - 1938). Původní estelada vznikla z historické katalánské vlajky a inspirovala se též vlajkou tehdy čerstvě nezávislé Kuby (patrná je však inspirace i u vlajky Portorika). Jak je vidět na obrázku, do původní katalánské vlajky je zasazen modrý klín s bílou hvězdou. Modrá barva má symbolizovat nebeskou modř a bílá pěticípá hvězda zase svobodu. Ballester se, jak již bylo řečeno, inspiroval u vlajky kubánské. Tu si za určitý vzor nevybral jen kvůli tomu, že na onom karibském ostrově nějakou dobu pobýval, hlavní motivací byly i tehdejší historické události - Kuba se roku 1902 definitivně stala nezávislým státem po staletích španělské nadvlády. A Ballester naznal, že by to byl dobrý příklad i pro Katalánsko, které právě na počátku 20. století znovuoživovalo myšlenky na nezávislost na Španělsku.

Estelada roja (Zdroj: wikipedia.org)
Později dostala tato vlajka mnohé obměny. Prakticky každé nacionalisticky laděné katalánské hnutí či politická strana si esteladu uzpůsobila podle svého. Největší popularitu si získala jakási socialistická modifikace (estelada roja/groga), respektující tradiční katalánské barvy, a prezentující tak červenou pěticípou hvězdu. Tato vlajka se poprvé objevila na přelomu 60. a 70. let 20. století v kruzích katalánské nacionalistické strany PSAN. Podle jejího vzezření si tak lze snadno domyslet, jakou politickou ideologii měla tato modifikace vlajky reprezentovat. Od té doby se tak vžilo určité rozdělení vlajek mezi pravici a levici s tím, že bílá hvězda a modrý klín reprezentují spíše pravicově smýšlející prokatalánské strany, zatímco červená hvězda a žlutý klín reprezentují levicově naladěné prokatalánské strany. V současnosti (avšak neoficiálně) můžeme tuto červenou variantu nalézt u příznivců strany ERC.

Toto rozdělení ale už dnes není příliš aktuální - obě varianty si mezi Katalánci našly rovnoměrnou popularitu, a tak dnes vyjadřují především jedinou hlavní myšlenku: katalánskou nezávislost.

Podobnou cestou se vydaly i některé jiné oblasti alespoň přemýšlející o své možné nezávislosti. Vedle estelady katalánské pak existují třeba i estrelada valencijská nebo estrelada aragonská. Pro levicové nacionalisty v Galicii má zase velký význam estreleira, v Asturii zase mají podobně vytvořenou asturinu. Jak již bylo zmíněno, i v samotném Katalánsku je mnohem víc modifikací, například anarchistická apod. Pokud se vám tyto krásně barevné vlaječky líbí, více o nich zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat