29. 10. 2013

Ripoll

  
Klášter Santa Maria de Ripoll (2013)
Katalánské vnitrozemí skrývá nejednu více než tisíciletou architektonickou perlu. A takové se nacházejí i ve městě Ripoll. Právě tady je to pravé a původní Katalánsko. V těchto místech se před více než tisíci lety začala psát katalánská historie.

Dnes přibližně desetitisícové městečko leží v pěkné horské scenerii v provincii Girona. Název Ripoll vznikl pravděpodobně spojením dvou latinských slov: rivus (řeka) a pollens (silný, mocný). Onou mocnou řekou jest Ter, který městem dodnes protéká. Údolí obklopující tuto řeku ostatně bylo po mnoho staletí a pro mnoho národů důvodem k zakládání osad na tomto strategickém místě.

První důkazy osídlení máme již z doby bronzové, nicméně skutečně rozvíjet se tento kraj začal až na sklonku prvního tisíciletí n. l. Po znovudobytí oblasti  (od 8. stol. n. l. obsazené maurskými nájezdníky) hrabětem Guifrém el Pilósem došlo i k znovuobydlení neboli repoblaci ripollského kraje. K tomu dopomohlo i založení několika klášterů: Santa Maria de Ripoll (880) a Sant Joan de les Abadesses (887). Ripollský klášter a jeho neustálé rozšiřování z města postupně udělalo mocenské centrum. Po několik staletí tak Ripoll patřil mezi nejdůležitější katalánská místa. Když to poněkud zjednodušíme, středobodem celého města byl vždy již zmiňovaný klášter. Ve středověku i později určoval životy většiny okolo bydlících a nyní je zase hlavním turistickým magnetem. Bez kláštera tedy ani ránu.

Ještě než se detailněji podíváme na zmíněnou památku číslo jedna, bylo by vhodné zmínit i jednu moderní stavbu, která je před zraky návštěvníků města Ripoll lehce skrytá, byť se nachází jen kousek od vlakového nádraží. V letech 1989 - 1991 tu totiž postavili most pro pěší dle projektu slavného valencijského architekta Santiaga Calatravy, který mimo jiné proslul svými zajímavě koncipovanými (a typicky calatravovsky laděnými) mosty. Ten ripollský nepatří ani mezi ty největší ani mezi ty nejdelší (měří 65 metrů). Přesto jde o zajímavou ukázku moderní architektury někde, kde by ji většina návštěvníků příliš nečekala.


KLÁŠTER SANTA MARIA DE RIPOLL
  
Klášter Santa Maria de Ripoll (2013)
Benediktinský klášter byl založen okolo roku 880 (vysvěcen 888) již zmiňovaným Guifrém el Pilósem. Během následujících staletí doznával různých změn a rozšíření, které z něho učinily opravdové katalánské spirituální centrum. Možná nejdůležitější součástí celého komplexu bylo místní skriptorium, které především v době působení opata Oliby představovalo jednu z nejvýznamnějších pokladnic vědění v západním světě. Kromě slavných let zažil klášter i mnoho pádů a tragédií. Několikrát byl poničen zemětřesením či požárem, jeho obyvatele zasáhla morová vlna a neubránil se ani zběsilému rabování v danou chvíli nepřátelského vojska (např. roku 1835). Stavba, jak ji známe dnes, tak není ani zdaleka ve své celkové podobě tak původní, jak se tváří.

Velkou důležitost má ripollský klášter i z důvodů politických. Je zde totiž pohřbena řada barcelonských hrabat. Svou hrobku zde mají vládci, kteří stáli u samotného zrodu a rozkvětu Katalánska, mezi nimiž vynikají především dvě jména - Guifré el Pilós (840 - 897) a Ramon Berenguer IV. (1113 - 1162). Kromě hrobek klášter nabízí k prohlídce i krásnou křížovou chodbu s ukázkami románské architektury. To vše za 2 - 3 eura i s vždy usměvavou pokladní. Ripoll - rozhodně příjemné místo na výlet, zhruba 2 hodiny vlakem vzdálené od Barcelony.

Ripoll (2013)

Žádné komentáře:

Okomentovat