6. 5. 2018

Quatre Columnes

Již několik let jsou opět nedílnou součástí barcelonského panoramatu čtyři sloupy tyčící se mezi Magickou fontánou a budovou národního muzea (MNAC). Sloupy s na první pohled relativně zřejmou symbolikou mají svým způsobem již stoletou historii, ačkoliv ty postavené roku 1919 s těmi dnešními ryze "materiálně" nepojí vůbec nic.

Stavba sloupů v roce 1919 (Foto: Barcelona Desapareguda)

Čtyři sloupy (Quatre Columnes) byly slavnostně vztyčeny roku 1919 na místě dnešní Magické fontány v rámci projektu rozsáhlé urbanizace oblasti na úpatí kopce Montjuïc. Projekt řídil slavný katalánský architekt Josep Puig i Cadafalch, jenž byl zároveň vysoce postaveným politikem v rámci tehdejší místní samosprávy Mancomunitat de Catalunya. Jak je dnes všeobecně známo, areál výstaviště mezi Plaça Espanya a kopcem samotným nakonec byl vybudován v souvislosti se Světovou výstavou 1929 až v druhé polovině 20. let 20. stol.. Čtveřice sloupů tak vyrostla doslova na zelené louce jako vůbec první stavba v dané oblasti. Jejich původní symbolika byla dvojí - ionské hlavice měly odkazovat k řeckému dědictví, z něhož vzešla i kolonizace Katalánska, počet sloupů pak odkazoval jednak na čtveřici katalánských provincií (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona), avšak zcela viditelně i na čtyři rudé pruhy katalánské vlajky. Každý ze sloupů měl v průměru 2,5 metru a vyrostl do výše 20 metrů, přičemž nahoře měl být ještě korunován okřídlenou sochou Vítězství, k jejichž umístění však nikdy nedošlo.


V roce 1925 již bylo jasné, že vznikající areál poslouží jako hlavní prostor zmiňované Světové výstavy. Zároveň je třeba připomenout, že v letech 1923-1930 žilo celé Španělsko pod vládou diktátora Prima de Rivery, jenž nestrpěl sebemenší projev regionalismu. Ve zmiňovaných letech tedy panoval zákaz katalánštiny a veškerých katalánských národních symbolů. V tomto kontextu je tedy více než jasné, že čtveřice sloupů se zkrátka na oči světové veřejnosti dostat nesměla. Proto bylo rozhodnuto o jejich zbourání, a tak zatímco v celém výstavním areálu roku 1928 již probíhaly jen dokončovací práce, čtveřice sloupů byla po pouhých devíti letech života naopak nemilosrdně stržena. Světová výstava tedy proběhla bez nich.


Krátce nato Španělsko postihla občanská válka a bezmála čtyřicetiletá diktatura generála Franca, jenž sdílel názor na katalánské národní symboly se svým diktátorským předchůdcem. Ačkoliv se o znovupostavení sloupů začalo mluvit záhy po skončení diktatury, trvalo ještě několik dekád, než se začalo něco dít. Stavbu nových sloupů dokonce roku 1994 schválila barcelonská radnice, avšak nedošlo ke shodě v otázce jejich nového umístění - připomeňme, že jejich původní místo již od Světové výstavy zabírala populární Magická fontána. Definitivně bylo o rekonstrukci sloupů rozhodnuto až v roce 2009 s tím, že v maximální možné míře bude respektován Puig i Cadafalchův projekt a rozměry stavby. K té došlo v průběhu roku 2010, nová čtveřice sloupů byla nakonec slavnostně odhalena 27. února 2011 za přítomnosti barcelonského starosty a katalánského premiéra. Oproti původním sloupům jsou ty současné situované asi o 10-15 metrů blíže k MNAC; celý projekt vyšel na 2,5 milionu €. 


Současná podoba sloupů; v pozadí muzeum MNAC, v popředí Magická fontána (Foto: www.barcelona.cat)

Po dlouhých 83 letech se tak čtyři Puig i Cadafalchovy sloupy opět staly součástí katalánské metropole a prozatím stojí a doufejme, že budou mít poněkud delší životnost než ty původní. Závěrem ještě dodejme, že zmiňovaná stavba inspirovala jinou čtveřici sloupů, které jsou od roku 1999 součástí univerzitního kampusu Bellaterra (UAB).Žádné komentáře:

Okomentovat