28. 3. 2016

Besalú

Besalú je městečko na severu Katalánska, leží necelých 30 km severně od Girony a žije v něm okolo 2 400 obyvatel. Oproti mnohým podobným katalánským městečkům je ale Besalú velice oblíbenou zastávkou poznávacích zájezdů po Katalánsku, protože se může chlubit velice zachovalými historickými památkami, které spolu s řekou Fluvià propůjčují městečku neobyčejnou fotogeničnost. 

Letecký pohled na Besalú (Foto: www.catalunyaexperience.fr)
Právě historie a její pozůstatky jsou pro návštěvníky Besalú tím největším tahákem. I když zde v dávné minulosti sídlili Římané či Vizigóti, skutečné město tu vzniklo až v 10. stol. Z té doby pochází zmínky o místním hradu, v jehož okolí postupně vyrůstaly obytné domy. Od 10. do počátku 12. stol. bylo Besalú centrem stejnojmenného hrabství, jež se roku 1111 integrovalo do hrabství barcelonského. Již jako samostatné hrabství i později ve zbytku středověku bylo Besalú jedním z nejdůležitějších měst na severu Katalánska, jelikož se nacházelo ve velmi strategické pozici na cestě mezi pobřežím a vnitrozemím. Velmi slavné období Besalú zažívalo především za vlády hraběte Bernata Tallaferra (970-1020), který udržoval styky se spoustou vlivných lidí a dokonce i se samotným papežem. Tallaferro kromě značného rozvoje svého hrabství dosáhl i toho, aby bylo v Besalú zřízeno samostatné biskupství (1017). To však zaniklo po třech letech kvůli smrti onoho hraběte.

Mezi nejvýznamnější památky Besalú patří kostely Santa Maria, Sant Julià a Sant Vicenç, všechny tři pocházející ve své aktuální podobě ze 12. a 13. století. Spolu s klášterem Sant Pere tak svou v základu románskou architekturou skvěle doplňují úzké středověké uličky a náměstíčka, která je obklopují. Alespoň malá část se pak dochovala i z původního hradu, který se tyčí na kopečku uprostřed města a o němž máme první písemné zmínky z roku 957. Samostatnou čtvrť ve středověku tvořila asi dvacítka židovských rodin. Po nich ve městě zůstala dochována část synagogy a mikve (prostor židovské rituální lázně). Svou zachovalostí patří tento židovský komplex k těm nejvýznamnějším v Evropě. Pro hračičky zmiňme jako významný monument i místní Muzeum miniatur a mikrominiatur, jež se může chlubit jednou z největších kolekcí svého druhu v Evropě.

Tím největším turistickým tahákem Besalú je však opevněný kamenný most nad řekou Fluvià. Ten je zároveň i jasným symbolem města. Původní románský most byl v Besalú určitě postaven již v 11. stol., nicméně svou dnešní charakteristickou podobu získal až při kompletní rekonstrukci po ničivé povodni z roku 1315. Voda jej pak pobořila ještě několikrát; část mostu byla též vyhozena do povětří během španělské občanské války (1936-1939) a následně zrekonstruována v průběhu 60. let. minulého století. Most je významný nejen svým opevněním a zvláštním architektonickým řešením; ve středověku šlo pro město o významný zdroj příjmů, jelikož se za průchod po něm platilo mýto (v širokém okolí nebylo lepší cesty mezi pobřežím a vnitrozemím). Most je dlouhý 105 metrů a je v Besalú jednoznačně nejfotografovanějším objektem. Hezký výhled na něj je buď z vedlejší silnice (C-66z) nebo zespodu z údolí dnes mnohem méně vodnaté řeky Fluvià. Ačkoliv jde o nejnavštěvovanější monument ve městě, míra turistů je v Besalú únosná. Snad jen v letních měsících může být na mostu trochu těsno...

Opevněný most z 11. stol. v Besalú (Foto: www.wallpaperrs.com)
Pokud se chcete do atmosféry středověkého Besalú ponořit i jinak než jen návštěvou tohoto krásného katalánského městečka, můžeme doporučit román El pont dels jueus (Most židů), v němž autor, novinář a místní rodák Martí Gironell výborně vykreslil tehdejší dobu i její zvyky a ve vlastní autorské licenci se čtenářům pokusil zprostředkovat samotnou stavbu největšího místního symbolu.

Žádné komentáře:

Okomentovat