5. 11. 2015

Otger Cataló

Nedílnou součástí národní identity jsou kromě sdílené historie, jazyka a dalších záležitostí i určité národní mýty a legendy. Jinými slovy, i Katalánsko má svého "Praotce Katalánce". Podle legendy jím měl být Otger Cataló, muž, který sám vyhlásil válku Maurům.

   
Bájný Otger Cataló ve vyobrazení
C. Lorenzaleho Sugrañese
(Foto: www.cch.cat)
Legenda nás přenáší do první poloviny 8. století, kdy se celým Pyrenejským poloostrovem prohnali maurští dobyvatelé. Všichni křesťanští válečníci v bojích zemřeli, zůstal jediný z nich - Otger Cataló. Ten se ošklivě raněný schovával v horách, kde si z kozlí kůže vybudoval přístřešek. Přežil jen díky svému věrnému chrtovi, jenž mu každý den lízal rány, a tak ho postupně vyléčil. Jak se zotavoval, postupně v Otgerovi narůstala touha vrátit se do boje a Maury ze své země vyhnat. 

Jednoho krásného dne zadul na lesní roh, až ho bylo slyšet po celém Katalánsku. Na jeho výzvu se dostavilo devět rytířů, kteří jsou dodnes v katalánských legendách známí jako Nou Barons de la Fama (Guerau d'Alamany, Bernat d'Anglesola, Galceran de Cervelló, Galceran de Cervera, Bernat Roger d'Erill, Hug de Mataplana, Dapifer de Montcada, Galceran de Pinós a Gispert de Ribelles). Všichni před Otgerem přísahali, že zemi svých předků zbaví maurské nadvlády a že budou bojovat, dokud nepadnou. Přísahu pak ještě potvrdili zkřížením mečů před oltářem s černou madonou z Montgrony. Následně se rozjeli, každý do jiného koutu země, a tam dosáhli velkých vítězství a postupně z Katalánska Maury vyhnali. Jediný, kdo se z těchto bojů vrátil se zraněním, byl Otger Cataló. Ještě než zemřel (tentokrát už jako vítěz), vyjádřil přání, aby jeho erb nesl vyobrazení jeho věrného chrta. Tento erb pak prý sloužil jako národní znak Katalánska od 8. do 10. století, kdy jeho úlohu přebrala senyera. Tak se tedy Katalánsko zbavilo Maurů a Otger Cataló se stal otcem nového národa, kterak ostatně praví už samotné jeho jméno (Otger = "vlast", Cataló = "katalánský").

Pěkný, heroický příběh, ačkoliv historici mají o jeho pravdivosti a reálnosti docela jasno. Legenda podle nich vznikla někdy na přelomu 14. a 15. století, tehdy pravděpodobně pro zvýšení prestiže předních katalánských šlechtických rodů, o čemž krásně svědčí jména zmiňovaných bojovníků. Otger Cataló posloužil také jako dobré vysvětlení vzniku názvu Katalánska. Na druhou stranu, jako všechny legendy, i tato má nějaký svůj historický základ - tentokrát pravděpodobně v podobě akvitánského vévody Otgera (671-735), který skutečně zemřel v bitvě o přímořské městečko Roses.

Legenda o katalánském otci vlasti se poprvé objevila roku 1438 v knize Histories e conquestes dels Reys de Arago e Comtes de Barcelona katalánského kronikáře Pere Tomice, nicméně největší pozornosti se jí dostalo v období katalánského obrození, kdy se každá nová idea, jak posílit národní vědomí, velice hodila. Poselství legendy je totiž v silném kontrastu s realitou. Maury z katalánského území vytlačila na počátku 9. století vojska císaře Karla Velikého.

Více informací:

Žádné komentáře:

Okomentovat