25. 6. 2013

Reus/Riudoms: Rodiště A. Gaudího

Jak již víte z prvního článku věnovanému největšímu katalánskému architektovi všech dob, přesné místo jeho narození není dodnes známé. Respektive, existují dvě taková místa - tím nejzmiňovanějším je město Reus, které je Gaudího rodištěm podle většiny architektových životopisců; nicméně Gaudí sám při několika příležitostech zmínil, že se mohl narodit v otcově kotlářské dílně. V takovém případě by se narozením architektonického génia mohlo chlubit mnohem menší městečko Riudoms. Otázku skutečného Gaudího rodiště zde nejspíš nerozlouskneme, nicméně můžeme si alespoň ve stručnosti obě města představit.


REUS
Kromě Gaudího se s tímto městem neodmyslitelně pojí jiné dva pojmy: Tarragona a letiště. Město Reus leží v katalánské provincii Tarragona a právě toto hlavní město je svým způsobem věčným reusským traumatem. Se svými 107 000 obyvateli je Reus totiž jen zanedbatelně menší než sousední Tarragona. Nicméně je to právě stará římská osada, v níž sídlí všechny důležité úřady v okolí. Zkrátka taková ta klasická situace, kdy jsou jen kousíček od sebe dvě města prakticky stejně velká. A jedno z nich je oficiálně důležitější. Něco jako Hradec Králové a Pardubice v České republice.

Alespoň v jednom nemusí Reus smutnit. Místní letiště, které slouží Reusu i Tarragoně nese název Aeroport de Reus. Po letištích v Gironě a Barceloně je to třetí nejdůležitější letiště v Katalánsku. Co se týká historie města, je podobná jako u okolních vesnic. V polovině 12. století bylo toto území znovuosídlováno, takže počátky města Reusu můžeme situovat někam do roku 1151. I když město vždy patřilo spíše k těm většíma  významnějším, opravdový populační růst nastal až v posledních 60 letech - zatímco v roce 1950 zde žilo jen 35 000 obyvatel, v roce 1990 to bylo 85 000. A dnes, jak víme, se jejich počet vyšplhal přes hranici 100 000 i díky velkému přílivu přistěhovalců z Afriky.

Ačkoliv jde o město veliké a dnes již hodně industrializované, byl vždy Reus centrem okolní zemědělské oblasti. Nejdůležitějšími produkty v této lokalitě pak byly ořechy a víno. Město se taktéž chlubí originálním osvěžujícím nápojem zvaným Plim.

O důležitosti města v minulém století svědčí i množství krásných modernistických budov, jichž je plné centrum. Naleznete zde řadu domů od architektů jako Lluís Domènech i Montaner nebo Pere Caselles i Tarrats. Mimo to je tu samozřejmě i řada pěkných církevních objektů. Jedním z kulturních center města je i místní univerzita (Universitat Rovira i Virgili). Z Reusu též pochází řada významných katalánských osobností, například: architekti Antoni Gaudí (asi) a Joan Rubió, malíř Marià Fortuny, historik Antoni Aulestia Pijoan nebo fotbalista FC Barcelona Isaac Cuenca.


RIUDOMS
Riudoms je takový skutečně malý bráška Reusu, od něhož je vzdálený jen necelých 5 km. Žije tu zhruba 6 500 obyvatel. Jako u mnoha katalánských měst a vesnic i v případě Riudomsu existují archeologické nálezy, které potvrzují, že se v těchto místech lidé usadili již v pravěku. Zmínky o drobných vesničkách v této oblasti máme i z dob Římanů, šlo však spíše jen o jakési malé satelity ve střední vzdálenosti ke slavnému římskému městu Tarracu (dnešní Tarragona).

Městečko samotné svůj vznik datuje do roku 1151, kdy rytíř Arnau de Palomar dostane do svého vlastnictví okolní půdy za slib postavit na ní opevněný hrad. Historie je to podobná jako u mnoha jiných sídel v lokalitě - během 12. století zde totiž docházelo ke znovuosídlení poté, co byli definitivně vyhnáni Arabové. V dalších staletích městečko postupně roste a získává na důležitosti. Samozřejmě v rámci svých možností - vždy zůstane spíš jen oním zmíněným satelitem Tarragony a Reusu.

Riudoms měl vždy pověst spíše zemědělského střediska, v jeden čas se tu nacházely důležité ořechové plantáže, ale i to je již minulostí. Mezi nejdůležitější kulturní záležitostí v Riudomsu patří bezesporu místní kostel (Església parroquial de Sant Jaume), který byl v letech 1599 - 1617 postaven na místě výše zmiňovaného hradu, po kterém se do dnešních dnů žádné stopy nedochovaly. Své kouzlo má i každoroční srpnová akce Fira de l'Avellana, věnována všemu, co se pojí s lískovými ořechy. Riudoms se před světem chlubí především dvěma slavnými rodáky. Jendím z nich je (pravděpodobně) Gaudí, druhým je Blahoslavený Bonaventura Gran, františkánský mnich, který se dostal až do Vatikánu, kde byl poradcem hned čtyř papežů. Jeho ostatky jsou dnes pochovány v místním kostele. 

Reus
Reus

Žádné komentáře:

Okomentovat