5. 8. 2012

Països Catalans - Země katalánské

V průběhu srpna se budeme na blogu catalunya2011.blogspot.com zabývat pojmem Països Catalans (Země katalánské). Je koneckonců už načase, abychom si Katalánsko představili co nejkompletněji. Koncept Països Catalans totiž zahrnuje všechny oblasti, kde se dnes mluví katalánsky.

Pojem Països Catalans se poprvé objevil až koncem 19. století, poměrně logicky se vyvinul v atmosféře katalánského národního obrození (tzv. Renaixença). Tehdy se ještě vnímal především geopoliticky - jinými slovy, mělo jít o oblast, kterou historicky ovládalo aragonské království v dobách své největší slávy zhruba ve 13. a 14. století. S expanzí aragonského království také souvisí současné vnímání Països Catalans - jak Katalánci dobývali Středomoří, přinesli s sebou také svůj jazyk. A ten se v některých oblastech udržel až do dnešní doby. Jako pojem zahrnující katalánsky mluvící země používal Països Catalans valencijský spisovatel Joan Fuster od roku 1962 údajně jako provizorní a politicky korektní, přičemž měl být nahrazen něčím lepším. To se ale nestalo. Ačkoliv jde tedy hlavně o oblasti, kde se hovoří katalánsky, řada lidí vnímá koncept Països Catalans také politicky a jsou i tací, co sní o svobodném Velkém Katalánsku, jež by se skládalo právě z těchto historických území. To je ovšem silně mimo realitu; katalánština je sice jednotícím prvkem, avšak skutečnost, že je území rozděleno do 4 suverénních států, je  nepřekonatelnou překážkou (a ani zdaleka tou jedinou) při potenciálním vzniku státu, který by zahrnoval všechny katalánsky mluvící oblasti.

Katalánsky se dnes hovoří na území celkem 4 států (Španělsko, Francie, Andorra a Itálie). Celková rozloha Països Catalans je zhruba 70 520 km2, které jsou domovem pro 14 milionů obyvatel. Vzhledem k tomu, že nejde o jasně vymezené "politické" území, tato data se mohou občas lišit, protože často se nezapočítávají oblasti, které jsou sice součástí regionů spadajících pod Països Catalans, avšak katalánsky se tam nemluví (Fenolleda, část País Valencià, Val d'Aran). Celkem se Země katalánské skládají z 8 regionů:

  • CATALUNYA (Španělsko)
  • PAÍS VALENCIÀ (Španělsko)
  • ILLES BALEARS (Španělsko)
  • FRANJA DE PONENT (Španělsko)
  • EL CARXE (Španělsko)

  • CATALUNYA NORD (Francie)
  • L'ALGUER (Itálie)
  • ANDORRA
Països Catalans: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Franja de Ponent, El Carxe, Andorra, L'Alguer

O všech těchto částech Països Catalans tedy čekejte v průběhu srpna spoustu zajímavých a užitečných informací! Začneme od nejmenšího, tedy příště již EL CARXE!

Žádné komentáře:

Okomentovat